Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

20:16
8500 b9ce
Reposted fromzciach zciach viatoffifee toffifee
20:16
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
20:14
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viamalinowowa malinowowa
20:14
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viamalinowowa malinowowa
20:13
To dziwne, że daje się ludziom, których się kocha, tak wielką władzę nad sobą.
— Tara Westover „Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie.”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
20:13
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viaweruskowa weruskowa
20:10
Nic nie mówię. Ale go nienawidze. 

May 30 2019

21:34
2537 1a2a
21:32
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
21:32
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
21:31
To najgorsze uczucie na świecie, kiedy nie pamięta cię ktoś, o kim ty nie możesz zapomnieć.
21:21
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoffifee toffifee

November 10 2018

21:31
5344 da14
Reposted fromkortes kortes viatoffifee toffifee

October 16 2018

17:55
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaciarka ciarka

October 14 2018

18:55
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viatoffifee toffifee

August 18 2018

17:02
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaagainnagain againnagain

July 24 2018

12:51
2333 f77a

April 02 2018

20:34
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
20:34
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viamalinowowa malinowowa

February 17 2018

13:52
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaDangerousHope DangerousHope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl