Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

19:00
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
18:56
Jestem nieszczęśliwa. Nawet nie wiecie jak bardzo. 

May 12 2017

20:34
2259 7646 500
20:34
20:33
5382 1952 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadiebitchdie diebitchdie
20:33

May 11 2017

22:33
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadotknij dotknij
22:30
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
22:29
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamalinowowa malinowowa
22:29
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
22:29
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamalinowowa malinowowa
22:28
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
22:27
...
Reposted fromweightless weightless viamalinowowa malinowowa

May 10 2017

21:01
Reposted frombluuu bluuu
21:00
7437 5748
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viakyszz kyszz
20:59
8296 a08e
20:59
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
20:59
Reposted fromelavator elavator viaeffigy effigy

May 09 2017

20:23
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
20:20
3162 2985
Reposted fromkrzysk krzysk viainfidelitas infidelitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl